یادداشت های دانشجویی فتحی

گم شده من

 • ۳۴۴ نمایش

 • عمری است که می گردم

  من گمشده ای دارم

  می پویم و می جویم

  دلخسته و بیمارم

   

  ای - هرکه - بگو با من

  از او چه نشان داری

  یک راه نشانم ده

  هر جا که گمان داری

   

  ای - هرکه - مرا دریاب

  می میرم از این دوری

  دردی است چه جان فرسا

  مشتاقی و مهجوری

   

  هر جا سخن از او بود

  آن سوی سفر کردم

  با شوق وصال او

  هر کوی گذر کردم

   

  من گمشده ای دارم

  بی تابم و بی تابم

  آیا تو نمی دانی

  او را زکجا یابم ؟  

                   « عارف »

  ۱ نظر ۰۹ تیر ۸۴ ، ۱۴:۰۳
  فتحی